Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú An Thanh, Khu Công nghiệp Thuận Đạo, Long An
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+Thu%E1%BA%ADn+%C4%90%E1%BA%A1o/@10.6242117,106.4868582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310acb7f98f08d0b:0x31d242cc00802f14!8m2!3d10.6242064!4d106.4890469
zalo
038 858 8668