Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: 36 Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Ban+Qu%E1%BA%A3n+L%C3%BD+C%C3%A1c+Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+T%E1%BB%89nh+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng/@11.7279926,107.9085924,10z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIEzDom0gxJDhu5NuZw!3m4!1s0x0:0xa564804e1a1db7b2!8m2!3d11.9360511!4d108.4318829?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668