Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Ban+Qu%E1%BA%A3n+L%C3%BD+Khu+Kinh+T%E1%BA%BF+Nghi+S%C6%A1n/@19.3727123,105.7149661,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1skhu+kinh+t%C3%AA+Nghi+s%C6%A1n!3m4!1s0x3137084b87778e7f:0xf539b51637dc3b62!8m2!3d19.3990678!4d105.7525331
zalo
038 858 8668