Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Sóng Thần, Khu công nghiệp MỸ Phước, Bình Dương
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+VSIP+1/@10.7627547,106.9331733,12z/data=!4m5!3m4!1s0x3174d76f41d6df9f:0xd7395100398c7e22!8m2!3d10.9245712!4d106.7136375
zalo
038 858 8668