Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Sóng Thần, Khu công nghiệp MỸ Phước, Bình Dương
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+VSIP+1/@10.7627547,106.9331733,12z/data=!4m5!3m4!1s0x3174d76f41d6df9f:0xd7395100398c7e22!8m2!3d10.9245712!4d106.7136375
zalo
038 858 8668