Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Sa đéc, Khu Công nghiệp sông hậu, Đồng Tháp
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+Sa+%C4%90%C3%A9c/@10.3220083,105.7520249,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310a7ddc21e48755:0x35ff642ea81e7bda!8m2!3d10.322003!4d105.7542136
zalo
038 858 8668