Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Hà Giang
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Tp.+H%C3%A0+Giang,+H%C3%A0+Giang,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@22.7794408,104.4025972,9z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIEjDoCBHaWFuZw!3m4!1s0x36cc79b180b4239d:0xb7a373a73bc23544!8m2!3d22.8027693!4d104.9784851?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668