Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Hà Giang
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Tp.+H%C3%A0+Giang,+H%C3%A0+Giang,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@22.7794408,104.4025972,9z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIEjDoCBHaWFuZw!3m4!1s0x36cc79b180b4239d:0xb7a373a73bc23544!8m2!3d22.8027693!4d104.9784851?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668