Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Becamex, Khu công nghiệp Đồng Xoài, BÌnh Phước
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/KCN+%C4%90%E1%BB%93ng+Xo%C3%A0i+II/@11.5250112,106.8509536,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3174a102ab93eb2d:0x76b8f8640642be0b!8m2!3d11.525006!4d106.8531423
zalo
038 858 8668