Cung cấp khí công nghiệp O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Chu Lai, Quảng Nam
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+B%E1%BA%AFc+Chu+Lai/@15.4406416,108.6158404,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3169c5fda7747fed:0x92b8182331c4e814!8m2!3d15.4406364!4d108.6180291
zalo
038 858 8668