Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu công nghiệp Phú Xuân, Khu công nghiệp Nhân Cơ, Đắc Lắc, Đắc NÔng
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+H%C3%B2a+Ph%C3%BA,+Ho%C3%A0+Ph%C3%BA,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Bu%C3%B4n+Ma+Thu%E1%BB%99t,+%C4%90%E1%BA%AFk+L%E1%BA%AFk,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@12.5992763,107.9364252,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317218d801929d7f:0xc58e1f5b850a89d!8m2!3d12.601298!4d107.9383696
zalo
038 858 8668