Bình lỏng Ni tơ 35L

Mô tả :

Bình lỏng YDS từ 6L- 50L

Cung cấp bình lỏng N2  từ 6L tới 50L

zalo
038 858 8668