google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk
Cung cấp khí CF4 trên toàn quốc

KHÍ CF4 TINH KHIẾT – CARBON TETRAFLUORIDE » Độ tinh khiết: 99.999% (5.0) » Ứng dung: y tế, công nghiệp vi điện tử, công nghiệp, sản xuất,….

Lưu huỳnh hexafluoride – Khí SF6 là gì

Lưu huỳnh hexafluoride – Khí SF6 là gì

SF6 trong dập hồ quang điện

Sulfur Hexafluoride(SF6) tinh khiết là chất khí không màu, không mùi, không độc. Cấu tạo phân tử gồm một nguyên tử lưu huỳnh (S) liên kết với sáu n...

Khí SF6 cho tủ RMU, máy cắt điện

Khí SF6 cho tủ RMU, máy cắt điện

Ứng dụng CO2 vào làm sạch các thiết bị điện tử

Ứng dụng CO2 cho làm sạch các thiết bị điện tử

zalo
038 858 8668
google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk